Na pierwszej wizycie zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad z pacjentem, następnie jest wykonywane badanie manualne (diagnostyka funkcjonalna) obszaru bólowego z uwzględnieniem całości aparatu ruchu. Na wizycie odbywa się również analiza dostarczonych przez pacjenta (jeśli je posiada) badań RTG, rezonansu magnetycznego, USG.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania, ustalony jest odpowiedni i najskuteczniejszy plan terapii dla Państwa schorzenia. Jeśli mamy do czynienia z pacjentem bólowym, szczególnie w stanie ostrym, staramy się podjąć od razu działania przeciwbólowe, już na pierwszej wizycie konsultacyjnej. Wizyta taka, może przedłużyć się do 1,5h. 

W przypadku wizyty konsultacyjnej dzieci, postępujemy podobnie, ze szczególnym uwzględnieniem komfortu psychicznego dziecka, tak aby wizyta przebiegała bezstresowo.