Dr Barbara Gołębiowska Gabinet Rehabilit

dr Barbara Gołębiowska

specjalista II stopnia rehabilitacji

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem

w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. 

 

Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”.

Jako jedna z nielicznych, przebyła wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa

i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA.

 

Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych. 

Od wielu lat prowadzi autorskie kursy zawodowe dla lekarzy i fizjoterapeutów

w zakresie schorzeń kręgosłupa, skolioz, wad postawy, radiologii, ortopedii

i neurologii. 

Patrycja_Wilczyńska_Scoliolab222.jpg

mgr Patrycja Wilczyńska

Fizjoterapeuta

Fizjoterapeutka od 2010 roku. Praktykę zawodową rozpoczęła w Polsce. Odbyła staż

w placówkach publicznych na terenie Śląska m.in w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Repty oraz

w Ośrodku Rehabilitacyjnymm - dr. Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach.

 

Od 2011 r. we Włoszech kontynuowała praktykę zawodową w Klinice Rehabilitacyjnej

w San Giovanni La Punta, gdzie przyczyniła się do rozwoju sektora fizjoterapii domowej

z dysfunkcjami neurologicznymi dla dorosłych i dzieci.

 

Obecnie prowadzi prywatną praktykę zawodową w kraju (Tychy) i specjalizuje się

w leczeniu zachowawczym skolioz, wad postawy i chorób kręgosłupa. Oprócz codziennej pracy z pacjentem wraz z dr Barbarą Gołębiowską prowadzi kursy i szkolenia doskonalenia zawodowego dla fizjoterapeutów w zakresie skolioz, wad postawy, schorzeń kręgosłupa i technik manualnych pod patronem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

w Katowicach.

Ukończyła kursy: Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF), kurs Ortopedyczno - fizjoterapeutyczny „Staw kolanowy”, „Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. Lehnert Schroth”, „Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja”, „Trening rehabilitacyjny w uszkodzeniach stawu kolanowego”, „ PFS diagnostyka funkcjonalna”.